0526-274-044 MatazTzad@gmail.com

מערכת כיבוי בקצף

טכניקת כיבוי שריפות בקצף הינה הנפוצה והיעילה ביותר לצורך כיבוי בעירת נוזל דליק. השיטה פןעלת ע"י תותחי קצף, משפכים לכיבוי מאצרות, מערכות נחירי קצף למתקנים כימים, מערכות ספרינקלרים עם קצף ומערכות קצף בעל נפח גבוה המיועד למתחמי מחסנים, הנגר מטוסים וכד'. זאת ועוד, ניתן לעשות שימוש במערכות כיבוי בקצף ידניות בהן: מזנקי קצף לנפח נמוך או בינוני, ממנני קצף ממגוון סוגים ועגלות קצף בשיטה הונטורית.

מאפייני מערכות כיבוי בקצף:

  • תוצרת אנסול (ANSUL) ארה"ב, או אנגוס (ANGUS) אנגליה (המערכות הידניות)

  • מאושרת לשימוש מטעם מעבדות UL ו-FM או BS. 

  • מתוכננת ומותקנת ע"פ תקני NFPA 11, NFPA 16 לכיבוי בכימיקלים רטובים

מערכות כיבוי בקצף הינן בעלות חשיבות הצלחת חיים, מניעת פגיעה ברכוש רב, הוצאות והפסדים כסף רב. בטיחות אש אינה משחק ילדים וכאן אין מקום לטעויות ואין הזדמנות שניהעל מנת להבטיח כי בשעת הצורך ניתן יהיה לפעול במהירות וביעילות לכיבוי כל בעירה ולהצלת חיים - חובה להיעזר באנשים המקצועיים והמנוסים ביותר - תכנון הנדסי חכם, מתקדם ומקצועי הנעשה תוך שיקולי נתוני המקום - הוא אשר יעשה את ההבדל הקריטי בין מניעת הנזק והקטנתו לבין אסון גדול ופגיעה בנפש ורכוש. החברה מעמידה לרשותכם צוות מהנדסים מומחים מקצועיים ומנוסים המספקים ייעוץ ותכנון מערכות בטיחות אש בהתאם לצרכים ודרישות של כל לקוח.