0526-274-044 MatazTzad@gmail.com

מערכות כיבוי בערפל מים

על מנת לעצור שריפה בכל היקף יש לעצור את אחד משלושת המרכיבים הדרושים לקיומה: חום, חמצן וחומר. כיום עומדת לרשותנו מערכת חכמה ומתקדמת הפועלת להפחתת שניים מתוך שלושת הרכיבים הנ"ל ועד לכיבוי האש לחלוטין: מערכת כיבוי בערפל מים הממגרת את החום והחמצן בבעירה ומביאה לכיבוי האש לחלוטין.
מערכת כיבוי אש בערפל פועלת על עקרון הגדלת שטח הפנים של טיפות המים באמצעות פיצול כל טיפה למס' רב של טיפות – מצב המגדיל את שטח הפנים פי 200 מזה של טיפה רגילה. כך נוצר מצב בו ערפל מים מאפשר הגברת יכולת הכיבוי של מידת מים נתונה ביחס ישר להגדלת שטח הפנים.

ערפל מים איכותי מחייב יכולת פיצול טיפות מים ויכולת שימור אנרגית תנועה שתשנע את הטיפות המפוצלות אל עבר הבעירה. חברת FOGTEC הגרמנית פיתחה טכניקת ערפל חכמה המשלבת מס' טכנולוגיות בטיחות אש קיימות והמכילה שני אמצעים ראשיים ומכריעים:

1.נחירי פיזור מיקרונים המיוצרים באמצעות קרני לייזר ומייצרים ערפל מים המביא להגדלת שטח הפנים פי 200 מהקיים.

2.משאבות לחץ בוכנתיות בעלות מס' דרגות ומיכלי לחץ המייצרים לחץ של 200 – 120 בר.

על מנת להבטיח מניעת הצטברות קורוזיה וגופים זרים בצנרת, מיוצרת צנרת מערכת הפיזור מפלדה בלתי מחלידה וכמו כן חובה להשתמש אך ורק במים מזוקקים.

פעילות טכניקת מערכת כיבוי בערפל מים

1. קירור באמצעות צבירת אנרגיה המחייבת לשם חימום טיפות המים: ליטר מים המחומם מ - °20 עד ל - °100 צובר 335 קילו גאו'ל אנרגית חום.

2. דחיקת חמצן באמצעות אידוי: ליטר מים אוגרים 1650 ליטר אדים, עובדה המאפשרת הכנסת אדים בנפח גדול לשטח האש ודחיקת החמצן.

3. הגנה מקרינת חום המסייעת רבות להתגברות הבעירה ומסכנת את חיי צוות הכיבוי.
באמצעות אדי המים מתהווה מסך הגנה האוגר את קרינת החום ואינו מאפשר בעירה חוזרת.

4. עשן וגזים רעילים: באזור הגבוה של מתחמים סגורים מתהווה שכבת חלקיקי עשן חמים העלולים להתלקח ולהסב סכנת חיים לצוות הכיבוי, כמו גם להתגברות מחודשת של הבעירה. שטח הפנים הגדול של טיפות המים יביאו לשטיפת חלקיקי העשן וקירורם ולמניעת התפשטות גזים רעילים.
5.
בנוסף מערכת כיבוי בערפל מים מבטיחה יתרונות חשובים נוספים ובהם: נדרשת מידת מים קטנה לכיבוי הבעירה, קוטרי צנרת נמוכים, הפחתת נזקי מים עד למינימום, לא נדרש איטום מתחם הכיבוי, חסכון במערכות אזעקה מתריעות, מערכת ירוקה לסביבה ועוד

למי מתאימה מערכת כיבוי בערפל מים:

מערכות כיבוי בערפל מים מתאימות למגוון סוגי מתחמים ולמס' רמות אש ובכלל זה: מערכות מיכון תעשייתי בכל התחומים, גנראטורים וטורבינות חשמל, תאי צבע, מתחמי מיחשוב, ארכיונים, אוניות, תשתיות כבלים, חללי חומרי בעירה ודלק.

בנוסף, קיימות מערכות ניידות לכיבוי בערפל מים מערכות הנמצאות בשימוש רב בשירותי הכבאות ברחבי העולם כולו. מערכות אלו מאפשרת כיבוי אש והגנה באתרים מורכבים וקשים לגישה באמצעות כבאית גדולה, או במתחמים להן אין מקור מים זמין לצורך כיבוי השרפה.

מערכת כיבוי בערפל מים בנויה ממס' פונקציות מכריעות המבטיחות את איכות פעילותה:

1. מיכלי חנקן הפועלים בלחץ להגברת עבודת המערכת, מיכלי מים מזוקקים – אלו מבטיחים אספקת לחץ גבוה. כאשר מתרחשת שריפה במתחמם גדול, יעשה שימוש במשאבות לחץ רב דרגתיות ייחודיות המאפשרות לחץ גבוה של 120 בר.

2. צנרת פיזור מפלדה בלתי מחלידה המבטיחה מניעת הצטברות קורוזיה וכניסת חלקיקים לנחירי הפיזור.

3. נחירי פיזור מיקרוניים עם חיישן תרמי הפועל אוטומטי, המסייעים בפיצול טיפות המים ויצירת ערפל אפקטיבי.

כיצד מופעלת מערכת כיבוי ערפל מים ברגע האמת:

קיימות מס' אפשרויות הפעלה אותן יש לבחור וכנן בהתאם לצרכי המקום ובהן: חיישן תרמי אוטומטי, מערכת גילוי אש ע"י סולנואיד, הפעלה ידנית, הפעלה פניאומאטית, צנרת גמישה לגילוי תרמי.

תקנים ואישורים

 

מערכות כיבוי בערפל מים מיוצרות, מתוכננות ומותקנות בהתאם לתקן N.F.P.A – 750 והינן מאושרות לשימוש מטעם איגוד חברות הביטוח העולמי IMO, ואישור F.M לרכיבי המערכת השונים.