0526-274-044 MatazTzad@gmail.com30d0b32c-d0c1-4e3f-aecf-cc57123e1a90מתז צד הינה חברה בעלת ידע ומקצועיות ללא עוררין
אשר מוכיחה את עצמה מאתר לאתר במסירות ונאמנות.

במתז צד מבצעים תכנון ושיווק של מערכות ספרינקלרים ותחזוקה שוטפת של המערכות הכוללות בין היתר בדיקות רבעוניות חצי שנתיות ושנתיות. קווי מים להזנות מבנים ומוסדות, חדרי משאבות ומאגרי מים.

אנו מספקים עבודות גם כקבלני משנה וגם למגזר הפרטי והעסקי.

חברתנו מספקת בין היתר ציוד לכיבוי אש-גלגלונים, זרנוקים, ארונות כיבוי, עמדות כיבוי, ומטפים. בחברתנו תימצאו את כל האישורים וההסמכות הנדרשים:

  • מערכות לכיבוי אש במים (בקרה בדיקה ותחזוקה)  ת"י 1928
  • מערכות מתזים (התקנה) ת"י 1596
  • מטפים מיטלטלים: תחזוקה, התאמה, התקנה וסימון ת"י129 חלק1/2
  • הידרנטים עילי לכיבוי אש: התקנה ת"י 4290